Indhold:

Nr. Lyngby Borgerforening

Bestyrelsen og udvalg
består af følgende pr. april 2022 :

Formand
Søren Bangsø
Toftevej 6
Tlf. 50506458

Kasserer 

Jette Davids
Lyngbyvej 200

Tlf. 2148 1333

Sekretær

Dorthe Kjærgård

Lyngbyvej 140

Tlf.  2366 4779

Medlem
Tove Sejersen

Lyngbyvej 196
Tlf. 2288 5602

Medlem

Bjørn Bjørnskov
Skovbovej 6

Tlf. 2113 7488'

Medlem


Kim Grøn

Kystvejen 248

Tlf. 4196 4802


Suppleanter til bestyrelsen:
Jens Ole Jensen

Jens Jakob Sejersen


Revisorer:

Jonna Lindstrøm

Mogens Dohn

Landsbyrådet:
Hans Jørgen Krogh
Suppleant : Dorthe Kjærgaard


Email : borgerforeningen@nr-lyngby.dk