Indhold:

Nr. Lyngby Borgerforening

Bestyrelsen og udvalg
består af følgende pr. april 2024 :

Formand
Søren Bangsø
Toftevej 6
Tlf. 50506458


Næstformand

Kim Grøn

Kystvejen 248

Tlf. 4196 4802


Kasserer

Jette Davids
Lyngbyvej 200

Tlf. 2148 1333


Medlem
Tove Sejersen

Lyngbyvej 196
Tlf. 2288 5602


Medlem

Bjørn Bjørnskov
Skovbovej 6

Tlf. 2113 7488


Medlem

Jens Ole Jensen

Lyngbymøllevej 6

Tfl. 3141 1095


Suppleanter til bestyrelsen:

1. suppleant - Ditte Boel Kirkedal
2. suppleant - Brian Tolstrup


Revisorer:

Revisor - Thomas Drivsholm

Revisor suppleant - Jan Bundgaard LarsenLandsbyrådet:
Hans Jørgen Krogh
Suppleant : Kim Grøn


Email : borgerforeningen@nr-lyngby.dk