Velkomst

Velkomst til tilflyttere

Arrangementer

i Lyngby Borgerforening

Generalforsamling

i April.  Indkaldelse pr. e-mail, eller se : www.nr-lyngby.dk 

Sankt Hans bål den : 23-06.

afholdes på stranden, hvis vejret tillader !

Høstfest

med fællesspisning og hygge

den 2. fredag i september.

Julehygge: Sidste Torsdag i November, se sidste nyt.

m. gløgg, æbleskiver og banko, 

Følg det hele På : www.nr-lyngby.dk eller den tilsendt e Email

Indhold: